Vận chuyển đến các tỉnh thành trong cả nước từ Đà Lạt và Saigon + Bảng Giá cước tham khảo.Vận chuyển đến các tỉnh thành trong cả nước từ Đà Lạt và Saigon  + Bảng Giá cước tham khảo. 

(Hoa chậu  = Cước vận chuyển + Phụ phí khoảng 50%-100%) , thùng trung bình : Giữa giá thùng nhỏ và thùng lớn. 

Hoa Cẩm tú cầu : Thủng nhỏ = khoảng 50 hoa + 1 ít loại khác (khoảng 10Kg); Thùng trung : 100hoa + 1 ít loại khác (khoảng 20Kg);  thùng lớn : 250 - 350 hoa + 1 ít loại khác (khoảng 40Kg) . Hoa hồng thùng nhỏ : 200-300hoa, Thùng trung : 500-600hoa; Thùng lớn : 1000-1500hoa.

Đà Lạt ⇔ TPHCM
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
 
Xe khách
Thường xuyên
 Cách giờ gởi hàng 8-11 giờ
30.000
80.000đ
L.H.Phong, 
 Phạm Ngũ Lão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đà Lạt ⇔ Bảo Lộc
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 Thường xuyên
 
30.000
80.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đà Lạt ⇔ Vũng Tàu 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách Thảo Hồng
 Thường xuyên
Chiều tối mai-sáng ngày mốt
   100.000đ
200.000đ
 
 
 Xe tải Huy Kiện
 Chiều trước 4g
 1-2 giờ sáng nhận
    60.000đ
 120.000đ
 
 
  Đà Lạt ⇔ Bà Rịa 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách Thảo Hồng
 Hôm nay gởi
 Sáng - 10g trưa mai nhận 
60.000đ
  200.000đ - 250.000đ
 
 
 Xe tải Huy Kiện
 Chiều trước 4g
 1-2 giờ sáng nhận
 60.000đ
 120.000đ
 
 
 Đà Lạt ⇔ Tây Ninh 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách 
Nam Phát
 6g chiều 
Sáng sớm ngày mai
   100.000đ
200.000đ
 Nhà xe tại Tây Ninh
 
  Đà Lạt ⇔ Bình Phước 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 Hôm nay gởi
 Sáng sớm mai hoặc - 2g chiều mai nhận 
60.000đ
  120.000đ
 Bến xe 
 Xe chạy 9g tối / 5g sáng tại Đà Lạt. 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Phan Thiết
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
  Hôm nay gởi
 Sáng - 10g trưa mai nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Mũi Né
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
  Hôm nay gởi
 Sáng - 10g trưa mai nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Nha Trang
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
  Hôm nay gởi Trước 3g chiều
Nhận sau 3 - 5giờ trong ngày
30.000
80.000đ
7 Hoàng Hoa Thám  - Bến Xe Phía Nam 
 Bến Xe Phía Nam 
 Xe Tải
 
 7g sáng
 30.000đ
 80.000đ 
 Bến Xe Phía Nam 
 
  Đà Lạt ⇔ Bến Tre
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
  Hôm nay gởi
Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
 150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Vĩnh Long
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
  Hôm nay gởi
Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
 150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Bình Minh
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 Xe Tải
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Cần Thơ
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn 
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Cái Tắc
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Vĩnh Tường
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Vị Thanh
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Bạc Liêu
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Sóc Trăng
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Cà Mau
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Cao Lãnh
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Rạch Sỏi
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Rạch Giá
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Sa Đéc
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Long Xuyên
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 Trưa - chiều mai  nhận 
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Châu Đốc
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải
 
 Trưa - chiều mai  nhận  
60.000
150.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đà Lạt ⇔ Phú Yên
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách Thuận Thảo
 
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
 60.000
120.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Quảng Ngãi 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe Khách
 Gởi trước 12g trưa
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
 60.000
120.000đ
 
 
 Xe Tải
 
 
 60.000đ
120.000đ 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Tam Kỳ
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
  Gởi trước 12g trưa
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
100.000
150.000đ
 
 
 Xe Tải
 Gởi trước 4g chiều
 
 100.000đ
200.000đ 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Đà Nẵng
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
   Gởi trước 12g trưa
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
80.000
150.000đ
 
 
 Xe Tải
 
 
 
 120.000đ
 
 
  Đà Lạt ⇔ Huế
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
   Gởi trước 12g trưa
 Sáng  - Trưa mai  nhận 
100.000
150.000đ-200.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đà Lạt ⇔ Đông Hà 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
   Gởi trước 7g tối
 Trưa - Chiều mai  nhận 
100.000đ
300.000đ
 
 5.000đ/Kg
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Đồng Hới
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
    Gởi trước 7g tối
  Trưa - tối mai  nhận 
100.000
300.000đ
 
  5.000đ/Kg
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Hà Tĩnh
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
    Gởi trước 7g tối
  Tối mai / sáng mốt nhận 
100.000
300.000đ
 
  5.000đ/Kg
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Vinh
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
    Gởi trước 7g tối
Chiều mai / sáng mốt nhận 
100.000
300.000đ
 
  5.000đ/Kg
 Máy bay
 1Goi truoc 10g sáng
 khoảng chiều - 10g Tối nhận 
 150.000 - 600.000đ
 
 
 12.000đ/Kg
  Đà Lạt ⇔ Thanh Hóa
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
    Gởi trước 7g tối
Sáng ngày mốt nhận
100.000
300.000đ
 
  5.000đ/Kg
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Ninh Bình
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
    Gởi trước 7g tối
 Sáng ngày mốt nhận
100.000
300.000đ
 
  5.000đ/Kg
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Hưng Yên
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
    Gởi trước 7g tối
 Sáng ngày mốt nhận
100.000
300.000đ
 
 5.000đ/Kg
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Hà Nội (nhận tại chợ Quảng Bá hay chợ Mê Linh tùy ý)
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe tải lạnh
Gởi trước 5g chiều
 Sáng ngày mốt nhận
120.000
300.000đ
 Quàng Bá - Mê Linh
  5.000đ/Kg
(Có thể nhận hàng trả cước)
 Máy bay 
 Gởi truoc 10g sáng
 khoảng 10g Tối nhận 
 150.000đ
 600.000đ
 Quàng Bá - Mê Linh
 12.000đ/Kg.
+ Phí trung chuyển ra chợ khoảng 50kkhi nhận hàng trả.
 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Đà Lạt ⇔ Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Phú Thọ, Hải Dương, Hòa Bình, Tuyên Quang , Yên Bái, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn  ... : Chuyển Đến Hà Nội sau đó nhờ người quen hay dịch vụ vận chuyển thêm 1 chặng nữa (Cước chặng sau trả khi nhận hàng). 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 
100.000
300.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hải Phòng  : Gởi hàng từ Đà Lạt  - Saigon : 1 thùng chừng 40 - 70.000đ : Mất chừng 10-12tiếng,  sau đó chuyển máy bay từ Saigon đi HP :  20.000đ/Kg : Chuyến bay  1 ngày 2 chuyến 9g sáng hay 3g chiều. 
Phương tiện
Giờ khởi hành
Giờ nhận hang
Giá thùng nhỏ
Giá thùng lớn
Địa chỉ nhận
Ghi chú
Xe khách
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Tin Liên Quan
Vận chuyển đến các tỉnh thành trong cả nước từ Đà Lạt và Saigon + Bảng Giá cước tham khảo.( 21/11/2021 )
Bảng giá phân phối sỉ hoa cắt cành Đà Lạt( 21/11/2021 )
Tin Mới
Tin Từ Công Ty
  Đặt cây sen đá trên bàn làm việc, gia chủ làm ăn phát đạt, gia đình ấm no
  Kỹ thuật trồng và chăm sóc Cây SEN ĐÁ ( Hoa Đá)
  Cách thuần sen đá khi mua về từ xứ lạnh.
  Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc Đồng Tiền
  Các shop hoa đã làm gì để thu hút khách hàng ngày lễ
  Nuôi Cây Dưỡng Thần
  Đã có cách quay lại tuổi 20, cái thời tự do thám hiểm, tìm kiếm và lựa chọn.
  Đặt cây này trên bàn làm việc, gia chủ làm ăn phát đạt, gia đình ấm no
  Vận chuyển đến các tỉnh thành trong cả nước từ Đà Lạt và Saigon + Bảng Giá cước tham khảo.
  Bảng giá phân phối sỉ hoa cắt cành Đà Lạt
  Hoa Cẩm tú cầu xu hướng đám cưới lãng mạn 2014 lên ngôi.
  Hình thức thanh toán
  B2B Chuyên cung cấp các mặt hàng hoa tươi, phục vụ cho shop cắm hoa, nhà hàng, khách sạn và cá nhân giá rẻ : Hàng tận gốc - Giá gốc!!!.
  Những lời chúc dành cho Mẹ
  Chính sách Cộng tác viên và khách hàng VIP của B2B Flower
  Hoa tết khan hiếm vì thời tiết lạnh
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
happy gift quà tặng hoa và đặc sản happy gift quà tặng hoa và đặc sản happy gift quà tặng hoa và đặc sản
KẾT NỐI